Právne upozornenie

Túto webovú stránku vlastní Yoga Hero Pte. Ltd., ktorá prevádzkuje aj webovú stránku. Obsah zverejnený na webovej stránke sa môže reprodukovať iba na nekomerčné účely, pričom sa zachovávajú všetky upozornenia o autorských právach, a preto sa nesmie kopírovať, reprodukovať ani inak šíriť bez nášho súhlasu.

Snažíme sa, aby sme na stránke zverejňovali len správne a aktuálne informácie, nemôžeme však zaručiť úplnú presnosť a spoľahlivosť všetkých zverejnených informácií. Taktiež nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek následky vyplývajúce z použitia informácií zverejnených na tejto webovej stránke alebo dočasnej nečinnosti webovej stránky.

Chápeme, že súkromie návštevníkov našej webovej stránky je veľmi dôležité. Preto všetky údaje, ktoré získame na webovej stránke (kontaktný formulár), používame výlučne na účely, na ktoré boli získané. Všetky osobné údaje budeme uchovávať v tajnosti a bez vášho predchádzajúceho súhlasu ich nikomu neposkytneme.

Vyhradzujeme si právo zmeniť akékoľvek informácie zverejnené na tejto webovej stránke.

Používaním tejto webovej stránky návštevník potvrdzuje, že akceptuje a súhlasí s popísanými podmienkami.