ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ďakujeme, že ste navštívili náš online obchod. Ochrana vášho súkromia je pre nás veľmi dôležitá. Nižšie nájdete rozsiahle informácie o tom, ako narábame s vašimi údajmi.

1. Prístup k údajom a hosting

Našu webovú stránku môžete navštíviť bez uvedenia akýchkoľvek osobných údajov. Pri každej návšteve webovej stránky webový server automaticky ukladá len takzvaný protokolový súbor servera, ktorý obsahuje napr. názov požadovaného súboru, vašu IP adresu, dátum a čas požiadavky, objem prenesených dát a žiadajúceho poskytovateľa (prístupové údaje) a dokumentáciu žiadosti.

Tieto prístupové údaje sú analyzované výlučne za účelom zabezpečenia bezproblémovej prevádzky webovej stránky a zlepšenia našej ponuky. Toto slúži podľa čl. 6 (1) 1 písm. f) GDPR ochranu našich oprávnených záujmov pri riadnej prezentácii našej ponuky, ktoré sú prvoradé v procese vyvažovania záujmov. Všetky prístupové údaje sa vymažú najneskôr do siedmich dní po ukončení vašej návštevy na našej webovej stránke.

2. Zhromažďovanie a používanie údajov na spracovanie zmluvy a na otvorenie zákazníckeho účtu

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete pri zadávaní objednávky alebo pri kontaktovaní (napr. prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu). Povinné polia sú takto označené, pretože tieto údaje nevyhnutne potrebujeme na spracovanie zmluvy alebo na spracovanie vašej žiadosti o kontakt a vy by ste inak nemohli odoslať objednávku alebo žiadosť o kontakt. V každom vstupnom formulári je zrejmé, aké údaje sa zhromažďujú. Údaje, ktoré nám poskytnete, používame na plnenie zmluvy a spracovanie vašich dopytov podľa čl. 6 (1) 1 písm. b) GDPR. Pokiaľ ste udelili súhlas podľa čl. 6 (1) 1 písm. a) GDPR rozhodnutím založiť si zákaznícky účet, použijeme vaše údaje na účely zriadenia zákazníckeho účtu. Po ukončení zmluvy alebo vymazaní vášho zákazníckeho účtu bude akékoľvek ďalšie spracovanie vašich údajov obmedzené a vaše údaje budú vymazané po uplynutí doby uchovávania platnej podľa príslušných predpisov, pokiaľ výslovne nesúhlasíte s ďalším používaním vašich údajov. alebo si vyhradzujeme právo ďalej používať vaše osobné údaje v rozsahu a spôsobom povoleným zákonom, o čom vás informujeme v tomto oznámení. Váš zákaznícky účet môže byť kedykoľvek vymazaný. Na tento účel môžete buď poslať správu na kontakt uvedený nižšie, alebo použiť príslušnú funkciu dostupnú v zákazníckom účte.

3. Prenos údajov

Vaše údaje zverejňujeme prepravnej spoločnosti a expedičnému centru v rozsahu potrebnom na doručenie objednaného tovaru podľa čl. 6 (1) 1 písm. b) GDPR. V závislosti od poskytovateľa platobných služieb, ktorého ste si vybrali počas procesu objednávania, zverejňujeme platobné údaje zhromaždené na účely spracovania objednávky banke poverenej spracovaním platby a prípadne nami poverenému poskytovateľovi platobných služieb alebo vybranú platobnú službu. Niektoré z týchto údajov zhromažďujú samotní vybraní poskytovatelia platobných služieb, ak si u nich otvoríte účet. V takom prípade sa musíte počas procesu objednávania zaregistrovať u svojho poskytovateľa platobných služieb pomocou svojich prístupových údajov. V tejto súvislosti platí oznámenie o ochrane osobných údajov príslušného poskytovateľa platobných služieb.

 

4. E-mailový bulletin a poštová reklama

Klaviyo používame na správu nášho zoznamu odberateľov e-mailového marketingu a na odosielanie e-mailov našim odberateľom. Klaviyo je poskytovateľ tretej strany, ktorý môže zhromažďovať a spracovávať vaše údaje pomocou štandardných priemyselných technológií, ktoré nám pomáhajú monitorovať a zlepšovať náš newsletter.

E-mailová reklama, ak sa prihlásite na odber noviniek

Ak sa prihlásite na odber nášho newslettera, budeme vám pravidelne zasielať náš e-mailový newsletter na základe vášho súhlasu podľa čl. 6 (1) 1 písm. a) GDPR s použitím údajov, ktoré požadujete alebo zverejníte samostatne na tento účel. Z odberu noviniek sa môžete kedykoľvek odhlásiť.Na tento účel môžete buď poslať správu na nižšie uvedenú možnosť kontaktu alebo použiť odkaz na odhlásenie v newsletteri. Po odhlásení z odberu vymažeme vašu e-mailovú adresu, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším používaním vašich údajov, alebo ak si nevyhradíme právo ďalej používať vaše osobné údaje v rozsahu a spôsobom povoleným zákonom, o čom vás informujeme v tomto oznámení.

Z odberu nášho bulletinu sa môžete odhlásiť kliknutím na odkaz na zrušenie odberu uvedený na konci každého bulletinu.

Poštová reklama a vaše právo odhlásiť sa

Pokiaľ ste sa neodhlásili alebo nie ste spotrebiteľom, ktorý má obvyklé bydlisko v Španielsku, vyhradzujeme si právo použiť vaše meno a priezvisko a vašu poštovú adresu na naše reklamné účely, napr. za zasielanie zaujímavých ponúk a informácií o našich produktoch poštou. Slúži to na ochranu našich oprávnených záujmov pri propagácii a reklame našich produktov zákazníkom podľa čl. 6 (1) 1 písm. f) GDPR, ktoré sú prvoradé v procese vyvažovania záujmov.

5. Súbory cookie a webová analýza

Na zlepšenie používateľského zážitku na našej webovej lokalite a na umožnenie používania jej určitých funkcií s cieľom ukázať vhodné produkty alebo vykonať prieskum trhu používajú niektoré stránky tejto webovej lokality takzvané cookies. Slúži to na ochranu našich oprávnených záujmov pri optimalizovanej prezentácii našej ponuky podľa čl. 6 (1) 1 písm. f) GDPR, ktoré sú prvoradé v procese vyvažovania záujmov. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý sa automaticky ukladá na vašom koncovom zariadení. Niektoré súbory cookie, ktoré používame, sa vymažú po zatvorení relácie prehliadača, t. j. po zatvorení prehliadača (takzvané súbory cookie relácie). Ďalšie súbory cookie sa ukladajú vo vašom zariadení koncového používateľa a umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač, keď nás znova navštívite (trvalé súbory cookie). Na kontrolu doby uchovávania súborov cookie môžete použiť funkciu Prehľad v nastaveniach súborov cookie vo vašom webovom prehliadači. Svoj prehliadač si môžete nakonfigurovať tak, aby vás informoval vždy, keď stránka používa súbory cookie, a v jednotlivých prípadoch sa môžete rozhodnúť, či prijmete alebo odmietnete súbory cookie na danej webovej lokalite alebo všeobecne. Každý prehliadač má inú politiku pre správu nastavení cookies. Zásady prehliadača sú popísané v ponuke Pomocník každého prehliadača a vysvetľujú, ako môžete zmeniť nastavenia súborov cookie. Ak chcete zistiť, ako zmeniť nastavenia vo vašom prehliadači, pozrite si odkazy nižšie:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE&viewlocale=en_US
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl= sk&hlrm=sk
Firefox™: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Opera™ : https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Upozorňujeme, že zakázanie súborov cookie môže obmedziť váš prístup k niektorým funkciám našej webovej lokality.

Používanie Google (Universal) Analytics na webovú analýzu

Na účely analýzy webových stránok používa táto webová lokalita Google (Universal) Analytics, službu webovej analýzy poskytovanú spoločnosťou Google LLC (www.google.com). Slúži to na ochranu našich oprávnených záujmov pri optimalizovanej prezentácii našej ponuky podľa čl. 6 (1) 1 písm. f) GDPR, ktoré sú prvoradé v procese vyvažovania záujmov. Google (Universal) Analytics používa metódy, ako napr. cookies, ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie, ktoré automaticky zbierajú súbory cookie o vašom používaní tejto webovej stránky, sa spravidla prenášajú a ukladajú na server Google v Spojených štátoch. Zároveň, keďže je na tejto webovej stránke povolená anonymizácia IP, bude IP adresa pred prenosom v rámci územia členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných strán Dohody o Európskom hospodárskom priestore skrátená.Iba vo výnimočných prípadoch bude úplná IP adresa odoslaná na server Google v USA a tam skrátená. Vo všeobecnosti spoločnosť Google nespája anonymizovanú IP adresu, prenášanú z vášho prehliadača prostredníctvom služby Google Analytics, so žiadnymi inými údajmi, ktoré má spoločnosť Google.

 

Google LLC má ústredie v USA a je certifikovaný podľa EU-US-Privacy Shield. Aktuálny certifikát uvidíte < href="//www.privacyshield.gov/list">tu. Na základe tejto dohody medzi USA a Európskou komisiou Európska komisia uznala subjekty certifikované podľa štítu na ochranu osobných údajov ako subjekty, ktoré zabezpečujú primeranú úroveň ochrany údajov.

Môžete zabrániť tomu, aby údaje generované súbormi cookie a súvisiace s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) boli zaznamenávané a spracovávané spoločnosťou Google, a to stiahnutím a nainštalovaním doplnku prehliadača dostupného cez nasledujúci odkaz: http:// tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk

Alternatívne k doplnku prehliadača môžete kliknúť na tento odkaz, aby ste zabránili službe Google Analytics zaznamenávať vaše údaje na tejto webovej lokalite v budúcnosti. V tomto procese sa na vašom zariadení koncového používateľa uloží súbor cookie na odhlásenie. Ak vymažete súbory cookie, budete musieť znova kliknúť na odkaz.

6. Možnosti kontaktu a vaše práva

Ako dotknutá osoba máte nasledujúce práva podľa: • čl. 15 GDPR právo získať informácie o svojich osobných údajoch, ktoré spracúvame, v rozsahu tam uvedenom; •umenie. 16 GDPR, právo okamžite požadovať opravu nesprávnych alebo doplnenie vašich osobných údajov, ktoré uchovávame; • umenie. 17 GDPR, právo požadovať vymazanie vašich osobných údajov, ktoré máte u nás uložené, pokiaľ nie je potrebné ďalšie spracúvanie – na uplatnenie práva na slobodu prejavu a informácií; - na splnenie zákonnej povinnosti; - z dôvodov verejného záujmu alebo - na preukázanie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov; • umenie. 18 GDPR právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, pokiaľ - popierate presnosť údajov; - spracovanie je nezákonné, ale odmietate ich vymazanie; - údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, alebo - vzniesli ste námietku proti spracovaniu v súlade s čl. 21 GDPR; • umenie. 20 GDPR právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte alebo právo požadovať ich prenos k inému prevádzkovateľovi; • umenie. 77 GDPR, právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Spravidla sa môžete obrátiť na dozorný orgán v mieste svojho obvyklého bydliska alebo pracoviska alebo v sídle našej spoločnosti.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa toho, ako zhromažďujeme, spracúvame alebo používame vaše osobné údaje, chcete sa opýtať, opraviť, obmedziť alebo vymazať vaše údaje alebo odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste udelili, alebo zrušiť akékoľvek konkrétne používanie údajov , kontaktujte nás priamo pomocou kontaktných údajov uvedených v oznámení na našej stránke.

Právo namietať

Ak spracúvame osobné údaje, ako je popísané vyššie, na ochranu našich oprávnených záujmov, ktoré prevažujú v procese vyvažovania záujmov, môžete proti takémuto spracovaniu údajov s účinnosťou v budúcnosti namietať. Ak sa vaše údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, môžete toto právo kedykoľvek uplatniť, ako je popísané vyššie. Ak sa vaše údaje spracúvajú na iné účely, máte právo namietať len z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie.

Po tom, ako uplatníte svoje právo namietať, už nebudeme vaše osobné údaje na takéto účely spracúvať, pokiaľ nepreukážeme presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo na zriadenie, výkon alebo obranu právne nároky.

To sa netýka spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu. V takom prípade už nebudeme vaše osobné údaje na takéto účely spracúvať.

.