POGOJI POSLOVANJA

1. Obseg

Naslednji pogoji veljajo za vsa naročila kupcev, opravljena prek naše spletne trgovine.

Kupec je posameznik, ki deluje za namene, ki so v celoti ali večinoma izven njegove trgovske, poslovne, obrtne ali poklicne dejavnosti;

Trgovec pomeni osebo, ki deluje v zvezi s trgovino, poslom, obrtjo ali poklicem, ne glede na to, ali deluje osebno ali prek druge osebe, ki deluje v imenu trgovca ali za račun trgovca.

Ti pogoji veljajo tudi za trgovce v prihodnjih komercialih odnosih, ne da bi jih bilo treba uradno izraziti. Razen če izrecno odobrimo nasprotno, ne moremo sprejeti pogodbene veljavnosti kakršnih koli nasprotujočih si ali dopolnjujočih se splošnih pogojev, ki jih uporablja kateri koli trgovec.

2. Pogodbeni partner, sklenitev pogodbe

Pogodba o nakupu je sklenjena z Yoga Hero Pte. Ltd.

Objava izdelkov v spletni trgovini predstavlja zavezujočo ponudbo z naše strani za sklenitev pogodbe v zvezi z artikli. Naše izdelke lahko brez obveznosti postavite v svojo košarico in spremenite svoje vnose kadar koli pred oddajo zavezujočega naročila z uporabo možnosti popravkov, ki so na voljo v ta namen in so pojasnjeni med postopkom naročanja. S klikom na gumb za oddajo naročila sklenete pogodbo, s katero potrdite, da sprejemate našo ponudbo glede izdelkov v vaši košarici. Ko pošljete naročilo, boste takoj prejeli potrditev po e-mailu.

3. Jezik pogodbe, Shranjevanje besedila pogodbe

Jezik, ki je na voljo za sklenitev pogodbe, je slovenščina.

Besedilo pogodbe shranimo in vam po e-mailu posredujemo podatke o naročilu ter naše pogoje poslovanja. Besedilo pogodbe zaradi varnostnih razlogov ni dostopno preko interneta.

4. Pogoji dostave

Blago pošiljamo samo na pošti; prevzem s strani stranke ni mogoč. 

5. Plačilo

Kreditna kartica

Z oddajo naročila nam hkrati pošljete podatke o vaši kreditni kartici. Po vaši identifikaciji kot zakonitega imetnika kartice, bomo od vašega izdajatelja kreditne kartice takoj po naročilu zahtevali, da sproži plačilno transakcijo. Plačilno transakcijo samodejno izvede izdajatelj kreditne kartice in bremeni vašo kartico.

PayPal

Med postopkom naročanja boste preusmerjeni na spletno stran PayPal. Za plačilo zneska računa preko PayPala morate biti tam registrirani oziroma se morate najprej registrirati in identificirati s svojimi dostopnimi podatki in potrditi plačilo. Po oddaji vašega naročila v trgovini PayPal naročimo, da sproži plačilno transakcijo.

Takoj zatem PayPal samodejno izvede plačilno transakcijo. Dodatne informacije boste prejeli med postopkom naročanja.

6. Pridržek lastninske pravice

Blago ostane naša last do celotnega plačila. Za podjetja velja dodatno: Pridržujemo si lastništvo blaga do popolne poravnave vseh zahtevkov iz trenutnega poslovnega razmerja. Pridržano blago lahko preprodajate v običajnih poslovnih operacijah; morebitne terjatve, ki izhajajo iz te nadaljnje prodaje – ne glede na povezavo ali mešanje pridržanega blaga z novim artiklom – v višini zneska računa vnaprej odstopite nam in mi sprejmemo ta prenos. Še vedno ste pooblaščeni za izterjavo terjatev; lahko pa terjatve izterjamo tudi sami, če ne izpolnite svojih plačilnih obveznosti.

7. Poškodba med dostavo

Za potrošnika velja naslednje: Če je blago dostavljeno z očitnimi poškodbami, povzročenimi med dostavo, prijavite napako dostavljalcu in nas o tem nemudoma obvestite. Če ne vložite pritožbe ali ne vzpostavite stika, to na noben način ne vpliva na vaše zakonske pravice ali uveljavljanje teh pravic, vendar nam s tem pomagate uveljavljati lastne zahtevke proti dostavni službi.

Velja za trgovce: Tveganja nenamerne izgube ali poškodbe blaga se prenesejo na trgovca, ko je artikel oddan prevozniku ali drugemu izvajalcu za transport določeni osebi ali ustanovi. 

8. Garancija in garancije

Zakonsko smo dolžni dobaviti izdelke, ki so v skladu s to pogodbo. Veljajo zakonske garancijske pravice. 

9. Spletno reševanje sporov

Evropska komisija zagotavlja platformo za spletno reševanje sporov (ODR), do katere lahko dostopate na https://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

11. Končne določbe

Za poslovanje s trgovci velja slovenska zakonodaja, z izjemo prodajne konvencije ZN. 


.